from KarAppatan ng Bata Mobile App
Ang mga sumusunod ay ibinahagi ng mga bata upang maipahayag ang kanilang sariling pananaw ayon sa Karapatan ng Bata bilang 13 ng Convention on the Rights of the Child ng UNICEF.

Logout

Stations

Back